bam

BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM - Bättre Arbetsmiljö  är en grundutbildning i arbetsmiljö som framförallt riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud och kan anpassas efter den specifika arbetsplatsen och dess behov. BAM är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning och det som brukar anses vara den stora grundutbildningen inom arbetsmiljö. Vissa branscher har sina egna BAM- utbildningar, som t.ex. elbranschen som har ELBAM - Bättre Arbetsmiljö EL. Ett av målen med utbildningen är att öka kunskapen om arbetsmiljöfrågor, stärka engagemanget för att förbättra arbetsmiljön och att skapa en gemensam förståelse för vikten av att ta hand om sin egen och kollegors hälsa och välbefinnande på jobbet.

Efter utbildningen ska ni:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var ni söker den information ni behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Utbildningen kan behandla olika ämnen beroende på vilken typ av arbetsplats den genomförs på och vad som prioriteras. Det kan till exempel handla om hur man kan förebygga och hantera stress på jobbet, hur man kan skapa en inkluderande och jämställd arbetsmiljö, hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen och hur man kan förebygga olyckor och skador.

Utbildningen kan genomföras på olika sätt, till exempel som fysiska föreläsningar med workshops, eller via ZOOM. Vi erbjuder BAM- utbildningen som en streamad distansutbildning. Det är viktigt att komma ihåg att en BAM-utbildning bara är ett verktyg och att förbättringar av arbetsmiljön också kräver en långsiktig och systematisk insats från alla anställda och ledningen på arbetsplatsen.

Fördelar med ett bra arbetsmiljöarbete

En bra arbetsmiljö har många fördelar, både för den enskilda individen och för hela organisationen. BAM - Bättre Arbetsmiljö hjälper er att lyckas med arbetsmiljöarbetet. Här är några exempel som en bra arbetsmiljö ger:

  • Minskad risk för olyckor och skador: En bra arbetsmiljö innebär att man har tagit hänsyn till olika risker och förhindrat att olyckor och skador uppstår. Detta kan till exempel innebära att man har tillräcklig belysning, att maskiner och utrustning är väl underhållna och säkra att använda, och att man har tillgång till skyddsutrustning och säkerhetsrutiner.

  • Minskad risk för stress och ohälsa: En dålig arbetsmiljö kan orsaka stress och olika hälsoproblem hos anställda. En bra arbetsmiljö däremot kan bidra till att minska risken för stress och ohälsa genom att man till exempel har beaktat arbetsbelastningen, har en inkluderande och respektfull arbetskultur och ger möjlighet till fysisk och psykisk återhämtning.

  • Ökad produktivitet: En bra arbetsmiljö kan öka anställdas motivation, koncentration och produktivitet. När man trivs på jobbet och känner att man har goda förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt, kan det leda till att man blir mer engagerad och vill göra ett bra jobb.

  • Ökad rekryteringsförmåga: En bra arbetsmiljö kan också vara en fördel när det gäller att rekrytera nya medarbetare. Många människor värdesätter en bra arbetsmiljö högt och det kan vara en avgörande faktor när man väljer jobb. En bra arbetsmiljö kan därför bidra till att locka till sig kvalificerade medarbetare.

Tillbaka till blogg