arbetsmiljö lönsamhet

Hur lönsamt är arbetsmiljöarbete?

Money, money, money

Det finns många ekonomiska fördelar med att arbeta med arbetsmiljöfrågor. En bra arbetsmiljö kan leda till ökad produktivitet, minskade sjukfrånvarodagar, färre olyckor och en mer positiv arbetsplatskultur. Detta kan i sin tur öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft.

Det finns undersökningar som pekar på att när man arbetar med den fysiska arbetsmiljö så har man en ROI (return of investment) på två, när man arbetar med de mjuka värdena som trivsel, ledarskap m.m. så har man en ROI på 7. Man får tillbaka 7 ggr det investerade beloppet.

En bra arbetsmiljö kan också bidra till att öka den anställdas välbefinnande och motivation, vilket kan leda till att de stannar kvar längre på företaget och blir mer lojala mot det. Det kan också göra det lättare att rekrytera nya medarbetare, eftersom många människor värdesätter en hälsosam och trivsam arbetsplats.

Så att arbeta med arbetsmiljöfrågor kan vara en investering som lönar sig på lång sikt. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om att följa lagar och förordningar, utan att skapa en hälsosam arbetsmiljö är också ett sätt att visa omtanke för sina anställda och göra dem nöjda med sitt arbete.

Tillbaka till blogg