Nyheter

utbildning kvartsdamm

Kvartsdamm

Kvartsdamm är en form av damm som består av kvartspartiklar. Kvarts är en vanlig mineral som finns i jorden och är en av de mest vanliga mineralerna i bergarter och...

Kvartsdamm

Kvartsdamm är en form av damm som består av kvartspartiklar. Kvarts är en vanlig mineral som finns i jorden och är en av de mest vanliga mineralerna i bergarter och...

arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvaret är framförallt delat mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren är ansvarig för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö och att tillhandahålla de verktyg och utrustning som krävs för att...

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvaret är framförallt delat mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren är ansvarig för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö och att tillhandahålla de verktyg och utrustning som krävs för att...

härdplast utbildning

Härdplastutbildning

Utbildningskrav Från och med 1 juni 2015 gällde nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker.  Detta betyder att alla som hanterar allergiframkallande kemiska produkter måste genomgå en ny utbildning. Kan arbetstagaren...

Härdplastutbildning

Utbildningskrav Från och med 1 juni 2015 gällde nya skärpta regler avseende kemiska arbetsmiljörisker.  Detta betyder att alla som hanterar allergiframkallande kemiska produkter måste genomgå en ny utbildning. Kan arbetstagaren...

arbetsmiljö lönsamhet

Hur lönsamt är arbetsmiljöarbete?

Money, money, money Det finns många ekonomiska fördelar med att arbeta med arbetsmiljöfrågor. En bra arbetsmiljö kan leda till ökad produktivitet, minskade sjukfrånvarodagar, färre olyckor och en mer positiv arbetsplatskultur....

Hur lönsamt är arbetsmiljöarbete?

Money, money, money Det finns många ekonomiska fördelar med att arbeta med arbetsmiljöfrågor. En bra arbetsmiljö kan leda till ökad produktivitet, minskade sjukfrånvarodagar, färre olyckor och en mer positiv arbetsplatskultur....

adr

ADR 1.3

ADR ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) är en förkortning för det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg. ADR är...

ADR 1.3

ADR ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) är en förkortning för det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg. ADR är...

bam

BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM - Bättre Arbetsmiljö BAM - Bättre Arbetsmiljö  är en grundutbildning i arbetsmiljö som framförallt riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud och kan anpassas efter den specifika arbetsplatsen och...

BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM - Bättre Arbetsmiljö BAM - Bättre Arbetsmiljö  är en grundutbildning i arbetsmiljö som framförallt riktar sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud och kan anpassas efter den specifika arbetsplatsen och...