bam

BAM och Prevent

BAM - Bättre Arbetsmiljö är en utbildning som är framtagen av Prevent i Sverige. Utbildningen är utformad för att hjälpa arbetsgivare och anställda att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och anses vara den stora grundutbildningen i arbetsmiljö.

Utbildningen består av flera olika delar och innehåller både teoretisk undervisning och praktiska övningar. Under utbildningen får deltagarna lära sig om olika aspekter av arbetsmiljö, såsom ergonomi, psykosociala faktorer, kemiska risker och buller. Utbildningen fokuserar också på att utveckla ledarskapsfärdigheter och att skapa en kultur där hälsa och säkerhet prioriteras på arbetsplatsen.

En viktig del av utbildningen är att deltagarna får lära sig att identifiera och analysera risker på arbetsplatsen. Deltagarna lär sig också hur man kan ta fram åtgärdsplaner för att minska riskerna och förbättra arbetsmiljön.

BAM

BAM - Bättre Arbetsmiljö är en populär utbildning som har genomförts av tusentals företag och organisationer i Sverige. Utbildningen är anpassningsbar och kan skräddarsys för att passa olika branscher och arbetsplatser. Efter avslutad utbildning får deltagarna en kursintyg som visar att de har genomgått utbildningen och har kompetens att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder utbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö via vår E-learningplattform.

I samarbete med vår partner Kompetensutveckla.se så erbjuder vi BAM på 30 orter i landet samt Online via ZOOM.

BAM - Bättre Arbetsmiljö (2 dagar IRL)

BAM - Bättre Arbetsmiljö (2 dagar ZOOM)

Prevent

Organisationen Prevent är en svensk ideell organisation som arbetar för att främja hälsa, säkerhet och arbetsmiljö på arbetsplatser i Sverige. Prevent grundades 1978 av Svenskt Näringsliv, LO och TCO för att hjälpa företag och organisationer att förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen.

Prevent erbjuder en rad olika tjänster och resurser för att hjälpa företag att uppfylla kraven på arbetsmiljö och säkerhet, samt att främja en hälsosam arbetsmiljö. Organisationen erbjuder bland annat utbildningar, rådgivning, verktyg och informationsmaterial om arbetsmiljö och säkerhet.

Prevent samarbetar också med myndigheter, fackliga organisationer och andra aktörer för att främja en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Organisationen driver också olika forskningsprojekt och driver på utvecklingen av nya metoder och verktyg för att förbättra arbetsmiljön.

Prevent har en bred verksamhet och har under åren samarbetat med tusentals företag och organisationer i Sverige för att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Tillbaka till blogg