Nyheter

skyddsombud

Skyddsombud

Ett skyddsombud är en person som utses för att representera arbetstagarna på en arbetsplats. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att arbetstagarna har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Skyddsombud

Ett skyddsombud är en person som utses för att representera arbetstagarna på en arbetsplats. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att arbetstagarna har en säker och hälsosam arbetsmiljö.

säkra lyft

Webbutbildning - Säkra Lyft

Att genomgå en säkerhetsutbildning som säkra lyft är viktigt för att säkerställa att lyftning av tunga föremål eller maskiner sker på ett säkert sätt och att risken för skador eller...

Webbutbildning - Säkra Lyft

Att genomgå en säkerhetsutbildning som säkra lyft är viktigt för att säkerställa att lyftning av tunga föremål eller maskiner sker på ett säkert sätt och att risken för skador eller...

friskfaktorer

Friskfaktorer

Friskfaktorer i arbetslivet är de faktorer som främjar hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Friskfaktorer

Friskfaktorer i arbetslivet är de faktorer som främjar hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

bam

BAM och Prevent

BAM - Bättre Arbetsmiljö är en utbildning som är framtagen av Prevent i Sverige. Utbildningen är utformad för att hjälpa arbetsgivare och anställda att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa och säkerhet på...

BAM och Prevent

BAM - Bättre Arbetsmiljö är en utbildning som är framtagen av Prevent i Sverige. Utbildningen är utformad för att hjälpa arbetsgivare och anställda att förbättra arbetsmiljön och främja hälsa och säkerhet på...

öppet kontor

Fördelar och nackdelar med öppet kontor

Nedan följer några fördelar och nackdelar med öppna kontor: Fördelar med öppet kontor: Ökad samarbetsmöjlighet: Öppna kontor skapar en miljö där det är lättare för medarbetare att kommunicera med varandra...

Fördelar och nackdelar med öppet kontor

Nedan följer några fördelar och nackdelar med öppna kontor: Fördelar med öppet kontor: Ökad samarbetsmöjlighet: Öppna kontor skapar en miljö där det är lättare för medarbetare att kommunicera med varandra...

arbetsmiljöutbildning distans

E-learning - Arbetsmiljöutbildning på Distans

Distansutbildning.online - E-learning, eller elektronisk inlärning, är en form av utbildning som sker online, vanligtvis med hjälp av digitala verktyg och plattformar.

E-learning - Arbetsmiljöutbildning på Distans

Distansutbildning.online - E-learning, eller elektronisk inlärning, är en form av utbildning som sker online, vanligtvis med hjälp av digitala verktyg och plattformar.