esa

ESA

ESA står för Elsäkerhetsanvisningarna och det är riktlinjer och regler för hur elektrisk utrustning och elinstallationer ska användas och hanteras på ett säkert sätt. De syftar till att minimera risken för olyckor och skador som kan uppstå till följd av felaktig användning av elektrisk utrustning. Elsäkerhetsanvisningarna kan variera beroende på land och region, men de innehåller vanligtvis information om hur man ska hantera elkablar, vägguttag och elektriska apparater på ett säkert sätt. De kan också innehålla råd om hur man ska agera vid olika typer av elrelaterade incidenter, såsom elstötar och brand.
Det finns flera utbildningar som har sin grund i ESA. 

ESA 17 Instruerad person är för er som ska utföra icke elektriskt arbete i eller i närheten av en elektrisk anläggning. Om ni jobbar i närheten av eller på en elektrisk anläggning är det viktigt att ni har kunskaper om elsäkerhet och de risker som finns. 

Utbildningen vänder sig till både arbetsgivare och arbetstagare, såväl tekniker som administratör som är verksamma inom eldistribution, elnätsföretag eller industri- och installationsföretag och måste kunna tillämpa hela eller delar av ESA 19 vid drift och underhåll av elanläggningar.

ESA Kontroll före idrifttagning

Varje installation och montage ska inspekteras under uppbyggnad eller komplettering. Innan anläggningen tas i drift ska den provas i betryggande omfattning. I vår kurs får ni lära er vad ni ska göra för att få en korrekt anläggning och slippa kostsamma efterarbeten.

ESA Skötsel av Elektriska Anläggningar

En elanläggning är en installation som används för att producera, distribuera och använda elektricitet. En elanläggning kan bestå av många olika delar, inklusive generatoranläggningar, transformatorer, elkablar, elmätare och elektriska apparater. En elanläggning kan vara en permanent installation, till exempel i ett hem eller i en industriell byggnad, eller en temporär installation, till exempel på en mässa eller vid en konsert. Det är viktigt att anläggningen är säker att använda och hålla i gott skick, eftersom den kan utgöra en risk för olyckor och skador om den inte används och underhålls på rätt sätt. Vi hjälper er att få koll på vad som gäller så att ni kan arbeta säkert. I vår distanskurs lär ni er elsäkerhet vid arbete och skötsel av elanläggningar och får ett personligt certifikat när ni har klarat kursen.

Tillbaka till blogg