arbetsmiljö

Vad är Arbetsmiljö?

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktig för att personer ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett hälsosamt och säkert sätt, och för att de ska känna sig motiverade och engagerade i sitt arbete. Vi får många frågor när vi utbildar och en av de vanligaste är faktiskt vad arbetsmiljö är för något. Vi brukar säga att det är allt som påverkar oss på arbetsplatsen. Sedan brukar vi dela in det i fysiska faktorer, psykiska faktorer, sociala faktorer och organisatoriska faktorer.

Fysiska faktorer

Fysiska faktorer kan inkludera saker som ljus, ljud, temperatur, kemikalier, fysisk belastning och ergonomi. Det handlar alltså om sådant som påverkar den fysiska miljön på arbetsplatsen och kan ha en inverkan på människors hälsa och välbefinnande. Ljuset på arbetsplatsen kan till exempel påverka människors syn, hållning och välbefinnande. Dålig belysning kan leda till trötthet, huvudvärk och minskad produktivitet, medan tillräckligt med ljus kan bidra till att öka vakenhet, välbefinnande och produktivitet.

Psykiska faktorer

Psykiska faktorer i arbetsmiljön handlar om sådant som påverkar individen, den psykiska miljön på arbetsplatsen. Det kan inkludera saker som krav på prestation, ansvar, kontroll över arbetet, utvecklingsmöjligheter och stress. Krav på prestation, ansvar och kontroll över arbetet kan också påverka människors välbefinnande. En balans mellan krav och möjligheter att möta dem kan bidra till att öka motivation, välbefinnande och produktivitet, medan en obalans mellan krav och möjligheter kan leda till stress, utmattning och sjukfrånvaro.

Stress

Stress är en vanlig förekommande psykisk faktor i arbetsmiljön. Stress uppstår när människor upplever att de har för höga krav på sig eller att de inte har tillräckligt med resurser för att möta dem. Stress kan påverka människors välbefinnande på olika sätt, till exempel genom att orsaka trötthet, huvudvärk, sömnproblem, magbesvär och minskad immunförsvar. En bra arbetsmiljö som tar hänsyn till riskerna för stress och erbjuder stöd och hjälp för att hantera stress kan bidra till att minska risken för stressrelaterade problem.

Sociala faktorer

Sociala faktorer i arbetsmiljön handlar om de sociala relationer och interaktioner som finns på arbetsplatsen, det vill säga hur människor möts, samarbetar och kommunicerar med varandra. Sociala faktorer kan påverka människors välbefinnande på olika sätt. En bra arbetsmiljö som präglas av respekt, tillit och gemenskap kan bidra till att öka motivation, välbefinnande och produktivitet, medan en dålig arbetsmiljö som präglas av konflikter, otrygghet och ensamhet kan leda till stress, trötthet och sjukfrånvaro.

Gruppdynamiken på arbetsplatsen, det vill säga hur gruppen fungerar och påverkar individerna, kan också påverka människors välbefinnande. En bra gruppdynamik kan bidra till att öka motivation, välbefinnande och produktivitet, medan en dålig gruppdynamik kan leda till konflikter, stress och sjukfrånvaro.

Organisatoriska faktorer

Organisatoriska faktorer i arbetsmiljön handlar om hur arbetsplatsen är organiserad och strukturerad, det vill säga hur arbetet planeras, struktureras och utförs. Organisatoriska faktorer kan påverka människors välbefinnande på olika sätt. Arbetsbelastning, det vill säga hur mycket arbete som förväntas av en person, är också en organisatorisk faktor som kan påverka människors välbefinnande. En hög arbetsbelastning kan leda till stress, trötthet och sjukfrånvaro, medan en lägre arbetsbelastning kan bidra till att öka motivation, välbefinnande och produktivitet.

Det är viktigt att skapa en bra organisatorisk miljö på arbetsplatsen, där människor har goda möjligheter att utvecklas och möta kraven på prestation på ett hälsosamt sätt. Detta kan bidra till att öka motivation, välbefinnande och produktivitet, och samtidigt minska risken för stress och sjukfrånvaro.

Tillbaka till blogg