Gå vidare till produktinformation
1 av 1

Distansutbildning.Online

ADR Allmän 1.3

ADR Allmän 1.3

Ordinarie pris 2 495 SEK
Ordinarie pris Försäljningspris 2 495 SEK
Rea Slutsåld

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

LO, PTK och Svenskt Näringsliv genomför just nu en satsning på arbetsmiljöutbildningar där ni som har kollektivavtal kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar och få upp till 70% av kostnaden betald. Ansökan görs direkt till AFA Försäkring.

Om utbildningen ADR Allmän 1.3

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som, om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, byggnader och miljö. Även om en del gods i sig är ofarligt kan det innebära risker och faror just vid transport på grund av de yttre omständigheterna och påfrestningarna som en transport innebär.

All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

För att definieras som farligt gods ska den akuta risken bero på godsets kemiska eller fysikaliska egenskaper. Det kan tillexempel vara explosivt, brandfarligt, giftigt, radioaktivt eller frätande. Farligt gods kan vara allt från bomber till batterier, som exempel kan nämnas bensin, gasol, spritdrycker, arsenik, fyrverkerier, tändstickor, sprayburkar, desinfektionsmedel och vattenförorenande ämnen.

Gemensamt för farligt gods är att det endast är tillåtet att transportera under vissa bestämda villkor. Men det finns också gods som är så farligt att det inte får transporteras alls.

Farligt gods kan vara antingen ämnen eller föremål, vilket även syftar på maskiner, utrustning och apparater som innehåller farligt gods som en integrerad och nödvändig del.

Syftet med utbildning i ADR

Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Deltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led i transportkedjan eller i annan hantering av farligt gods.

ADR 1.3 tar upp följande:

 • Vilka lagar och regler som gäller.
 • Undantag farligt gods.
 • Hur olyckor kan förebyggas under trasport.
 • Hur skadeverkningar kan begränsas.
 • Vad är farligt gods.
 • Ansvar farligt gods.

Målgrupp ADR

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare som i sitt arbete ska hantera farligt gods.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

1 dag

I priset för ADR utbildning ingår

Kursintyget för utbildningen eADR Allmän som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Visa alla uppgifter

Vad är stress?

Stress är en normal fysiologisk reaktion som sker när människor utsätts för stressorer, en faktor som utlöser stress. Stressorer kan t.ex. vara en pågående arbetsbelastning, relationella problem, ekonomiska bekymmer eller hälsoproblem. När människor upplever stress, aktiveras det "fight or flight"-systemet i kroppen, vilket kan leda till fysiska symptom såsom högt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och svettningar. Stress kan också orsaka psykiska symptom såsom ångest, sömnproblem och irritabilitet. Det är viktigt att hantera stress på ett hälsosamt sätt för att förebygga hälsoproblem.

 • Blogg om Arbetsmiljö

  Följ gärna vår blogg för att hålla koll på det senaste.

  Bloggen 
 • Våra utbildningar

  Alla våra utbildningar hittar du här.

  Till utbildningarna